Skönstaxering

Skatteverkets syn på skönsbeskattning är att:
"Om skatten inte kan beräknas tillförlitligt på grund av brister i eller bristfälligt underlag för deklarationen får skatten bestämmas på grundval av tillgängliga uppgifter"

Istället ska då regler för skönbeskattning användas
"...gäller i stället bestämmelserna om skönsbeskattning samt en möjlighet till skönsbeskattning enligt en schablonmetod"

En medborgarundersökning som staten låtit göras visar på att över 80% tycker att ett misstag inte ska straffas
"...stor majoritet (80%) instämmer i att man inte bör få skattetillägg om man gjort fel av misstag"

Undersökningen visar även på att bokföringsbyråer inte tror att skattemyndiheten kan avgöra om vem som begått ett misstag
"...bokförings- och redovisningsbyråer är tilltron till skattemyndigheternas förmåga att bedöma om man gjort fel av misstag lägre. Hela 39 procent svarar att skattemyndigheten inte kan bedöma om man har gjort fel av misstag"

Om Skatteverket vill skönstaxera person eller företag är det är skatteverket som har bevisbördan på sig
"...är Skatteverket som ska visa att en skattskyldig har lämnat en oriktig uppgift och att övriga förutsättningar för att påföra skattetillägg föreligger"

Skatteverket får aboslut inte under inga omständigheter använda skönstaxering, hot om skönstaxering eller nivå på skönstaxering som ett påtryckningsmedel utan föreligger
"...förutsättningar för skönstaxering ska Skatteverket... fastställa en så korrekt taxering som möjligt. Skatteverket får således inte genom en medvetet för hög skönstaxering försöka tvinga fram..."

Skatteverket får inte lägga på ett skattetillägg hur som helst och speciellt inte då skönstaxeringen sker pga av utebliven deklaration. Påförs ett skattetillägg kan den skattskyldige i vissa fall få skattetillägget undanröjt
"...skattetillägg kan nämligen inte komma i fråga vid skönstaxering på grund av utebliven deklaration såvida inte ett föreläggande om att deklarera sänts ut"


Läs mer

September 11th, 2012 | Skrivet av: Lars Göransson

En mycket bra sida med mer info och professionella rådgivare hittar ni här
skönstaxering.se »

En bra start är annars att reda ut sin ekonomi, hjälp till det hittar du lättast på en riktigt bra sida som listar det mesta och de flesta
bokforing24.se »

Lycka till med er överklagan!
Lars Göransson