Skattetillägg

Regeringens egen kommitté för förutsättningslös översyn av reglerna om skattetillägg har följande att säga om skattetillägg vid skönstaxering då deklaration uteblivit
"...det finns starka skäl att ifrågasätta om skattetillägget vid skönstaxering på grund av utebliven deklaration bör behållas"

vidare anser dom att
"...anser kommittén att skattetillägg vid skönstaxering på grund av utebliven deklaration bör kunna slopas helt och hållet."

För att undanröjag skattetillägg pga skönstaxering då deklarationen inte inkommit måste självdeklarationen lämnas in snarast.
"...ett beslut om skattetillägg vid skönstaxering på grund av utebliven deklaration ska undanröjas. Ett sådant beslut ska undanröjas om en självdeklaration kommit in till Skatteverket eller en allmän förvaltningsdomstol (LR, KR eller RR) inom fyra månader från utgången av det år då skattetilläggsbeslutet meddelades.."

Ovillkorlig och hel befrielse från skattetillägg får du dock bara om du inte är inblandad alls
"...Hel befrielse från skattetillägg vid skönstaxering bör också ges i de fall deklarationsskyldigheten ska fullgöras av sådana företrädare som den skattskyldige inte har valt.."


Läs mer

September 11th, 2012 | Skrivet av: Lars Göransson

Har inte hittat någon riktigt bra sida för ämnet skattetillägg, men återkommer så fort jag snokat rätt på en!

Lycka till med er överklagan!
Lars Göransson