Problem vid upptaxeringar enligt Filip Savics

En tidigare taxeringsintendent och processförare på Skatteverket talar ut om problematiken kring Skatteverkets godtyckliga skönstaxeringar. Problematiken har ökat kraftigt då systemet med taxeringsintendenter tagits bort.

"En felaktig tillämpning av förfarandereglerna kan medföra en motgång för den skattskyldige trots att han eller hon har rätt i sak. Det är alltså en väsentlig skillnad mellan att ha rätt och att få rätt i skatteprocessen, anser Filip Savic."


- Dvs felaktigheter från skatteverkets sida leder till att oskyldiga som har rätten på sin sida inte får rätt i domstol på pga av grova felimplementeringar av lagstadgade förfaranderegler.

"Sök hjälp av en skattejurist med erfarenheter från skatteprocessen så snart du får kännedom om revisionen. I 99 procent av fallen söker den enskilde hjälpen efter att revisionen har avslutats och ett ofördelaktigt omprövningsbeslut meddelats. Det är då ofta försent för juristen att vara till någon egentlig hjälp. Låt alltid juristen titta på Skatteverkets frågor innan något svar lämnas. Jag brukar framhålla att det ofta kostar mindre att anlita hjälp direkt. I de flesta fall räcker det med 1-2 arbetstimmar och 2-4 tusen kronor för att få en kommentar gällande Skatteverkets frågor. Trasslar man till det kan det bli betydligt dyrare när juristen senare i processen ska argumentera för och förklara tidigare svar."


- Absolut, sök profesionell hjälp direkt, så att du inte råkar ut för ett rättsövergrepp. Titta in på skönstaxering.se

Hela intervjun hittar du i tidningen entreprenör